Idrott i Östergötland och Sverige

Idrott är ett enormt viktigt begrepp i Sverige. Förmodligen är idrotten ett ännu viktigare tema på nationell nivå här, liksom i Norge, Finland och på Island, än om man jämför med många andra europeiska länder. Där glesbygden är stor och utflyttningen ett stort hot mot regionernas överlevnad kan föreningar som erbjuder idrott bli receptet som aktiverar befolkningen. Under EM i Frankrike 2016 såg vi Islands stora framgångar inom fotboll och vid närmare undersökning framkom att detta lilla land ute i havet har en stor mängd fotbollsföreningar, vilka ger barn och ungdomar en möjlighet att finna en meningsfull fritidsaktivitet.

Idrott med gott exempel i Östergötland

Ordet idrott har sina rötter i fornnordiskan, där ”id” betyder aktivitet och ”drott” står för styrka och kraft. Beteckningen är träffande, för om det är någonting som blir till motivation hos idrottande barn, så är det styrkan och uthålligheten de vinner genom utövandet. Ett idrottande barn har lättare för att koncentrera sig under skoltimmarna och bygger upp ett starkare immunsystem, än ett barn som inte använder sin kropp fysiskt. Dessutom växer det idrottande barnets känsla för vad som ger en sund kropp, medan risken för fetma och fel mat minskar.

Idrott är stort i hela Sverige, vilket våra många idrottsgymnasium vittnar om. För att locka in barn på idrottens bana i unga år arrangeras olika format. I Östergötland finns t.ex. både drop-in och sportis-after-school, där Östergötlands idrottsförbund, i samarbete med lokala föreningar och skola, ger barn och ungdomar en möjlighet att prova på olika slags idrotter. På somrarna finns det möjlighet till en prova-på-vecka eller ett sportläger för de som vill aktivera sig under de många skollovsveckorna. Östergötland är ett exempel på en region som har hittat bra och enkla sätt att väcka intresset för idrotten.

Ge plats åt en sund kropp i vardagen

Idrott är inte bara viktig för barn, utan även för vuxna. Tyvärr glömmer många av att sköta kropp och hälsa när arbetstimmarna varit många och familj och partner pockar på uppmärksamhet på fritiden. Det gäller både att ta sig tid och att hitta luckor i vardagen, där idrotten får plats. En idé är att hitta en gemensam idrottstyp för hela familjen, så att den gemensamma fritiden även kan bli luckan där sporten kan äga rum. En annan idé är att boka in en kväll i veckan för valfri sport.

”Mens sana in corpore sano” lyder det välbekanta uttrycket – en sund själ i en sund kropp. Visst hänger de ihop, kroppen och själen, och att utöva idrott innebär inte bara att kroppen mår bra, utan även att själen får ett uppsving. Detta har medicinska förklaringar, men är i slutändan rätt logiskt även utan exakt fakta på hand. Den som kan njuta av en kropp som är stark och uthållig har lättare för att njuta av livets små glädjeämnen än den som tampas med en trött och osund lekamen.

Tusentals föreningar med fokus på sport

För att återkomma till ordet idrott så betecknade detta ända in på 1600-talet alla färdigheter med högt anseende. Musik, andlig verksamhet och diktning passade även dessa in under benämningen, innan ordet begränsades till att bara användas för fysisk aktivitet. Det finns alltså en intressant, urgammal koppling mellan själ och kropp som för några århundraden sedan förmodligen var mer självklar än idag. I dagens läge finns det över 20 000 idrottsföreningar i vårt land, vilket är ett högt tal med tanke på vår ringa befolkningsmängd. Detta visar på idrottens enorma betydelse för den svenska befolkningens välmående.Idrott är viktig för barn och ungdomar